coffee-690349_640


Jak je to s trvalým pobytem v pronajatém bytě? Máte nebo nemáte na jeho zřízení nárok?


Autor: Veronika, publikováno 4.8.2015

ANO nebo NE?

V otázce zřízení trvalého pobytu v pronajatém bytě často panuje názor, že na něj jako nájemník, bez souhlasu majitele nemovitosti, nemáte nárok. Omyl. Podle zákona, se k trvalému pobytu můžete přihlásit pouze na základě platné nájemní smlouvy. Pokud argumentujete tím, že v nájemní smlouvě jasně stojí, že  zřízení trvalého pobytu není možné (či zakázané), opět vás vyvedeme z omylu. Tento odstavec ve smlouvě nic nezmůže, odpověď ve věci možnosti zřízení trvalého pobytu v pronájmu tedy zní – ANO!

Výhody trvalého pobytu

Někteří mohou namítnout, že zřízení trvalého pobytu je jen „formalitka“. Jaké s sebou však tato formalitka přináší výhody?

    • s trvalým pobytem máte možnost v místě bydliště volit
    • s  trvalým pobytem v místě bydliště se pojí i to, na jaké úřady se obracíte
    • s trvalým pobytem v Praze můžete získat parkovací „modrou kartu“
    • jako rodič s trvalým pobytem nebude problém přihlásit dítě do školky v místě bydliště

Co na to majitel?

Někteří majitelé nemovitostí mají strach, že do jimi pronajatého bytu může, v případě přihlášení trvalého pobytu nájemníka (dlužníka), vtrhnout exekutor. V nepřihlášeném nájemníkovi takové riziko nevidí. Exekutor však při provádění soupisu movitých věcí není vázán jen na místo trvalého pobytu dlužníka, soupis provádí i na místě, kde se dlužník fakticky zdržuje. Této situaci lze z pozice pronajímatele však snadno předejít tím, že se do nájemní smlouvy uvede i soupis movitých věcí, které jsou ve vlastnictví pronajímatele.

Zrušení 

Kdo a jak vám, jako nájemníkovi,  může trvalý pobyt zrušit? Žádost o zrušení trvalého pobytu podává oprávněná osoba, tedy majitel nemovitosti nebo nájemce sám. Žádost se podává na příslušném obecním nebo městském úřadě. Žadatel musí prokázat, že občanovi zaniklo užívací právo k objektu (tedy že mu skončila nájemní smlouva nebo že v bytě už nadále nebydlí).