home


Na co si jako majitel nemovitosti dát při pronájmu pozor? A jaké změny pro pronajímatele přinesl nový občanský zákoník?


 Autor: Veronika, publikováno 15.7.2015

Výběr nájemníka

Pečlivý výběr vhodného nájemníka vám může v budoucnu ušetřit spoustu starostí. Základním opatřením proti budoucímu neplacení nájemného je například ověření, že dotyčný není na seznamu dlužníků či na něj není uvalena exekuce. Čím více informací o budoucím nájemníkovi máte, tím lépe. Přínosné pro vás mohou být i reference předchozího pronajímatele.

Nájemní smlouva

Obsah nájemní smlouvy včetně všech náležitostí je vhodné konzultovat s odborníkem. Nespoléhejte na správnost smluv, jejichž vzory jsou volně dostupné na internetu. Pro majitele nemovitosti je výhodnější uzavírat nájemní smlouvu s nájemníkem na dobu určitou, zpravidla na  jeden rok. V případě problémového nájemníka je tak pro majitele jednodušší se problémového nájemníka zbavit, než kdyby měl nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.

Předávací protokol

Při podpisu nájemní smlouvy s nájemníkem si nechte podepsat i předávací protokol k bytu/domu. V protokolu je uveden stav, v jakém byt/dům nájemník od majitele přebírá, a ve stejném stavu jej musí po ukončení nájmu předat zpět. V protokolu je uvedeno vybavení domácnosti i stavy měřidel. Protokol se vám může hodit při případném řešení sporů (vyúčtování energií, poškození vybavení a další).

 Neobyvatelný byt

Nový občanský zákoník povoluje majiteli nemovitosti pronajmout i neobyvatelný byt – podmínkou je, že si jej nájemník sám upraví a náklady mu majitel odečte od nájemného. Majitel však musí nájemníkovi zajistit nezbytné služby, jako jsou dodávky tepla, vody, odvoz odpadu, osvětlení a dalších – pokud se nedohodnou jinak.

Kauce

Jakousi “pojistkou” proti neplacení či škodě je kauce. Změna občanského zákoníku povoluje majiteli žádat kauci až ve výši šestinásobku měsíčního nájemného. Nakládat s nimi může dle libosti. Při neuhrazení nájmu si tak majitel může výši nájemného z kauce odečíst. Po ukončení nájmu je třeba provést zúčtování a kauci nájemníkovi vrátit (případně jen její část), a to včetně úroků. Výše úroků by měla být sjednána v nájemní smlouvě, v opačném případě má nájemník nárok na úrok v zákonné výši.

Konec smluvních pokut

Dříve využívaný nástroj – smluvní pokuta, už dle nového občanského zákoníku v nájemní smlouvě nelze sjednat. Tato změna se vztahuje i na dříve uzavřené smlouvy. Komfort pro nájemce, smůla pro pronajímatele.