bird-house-72332_640


Nájem a podnájem – jaký je mezi těmito pojmy rozdíl? Nevíte? Čtěte dál!


 Autor: Veronika, publikováno 14.7.2015

Podnájem lidé často zaměňují za nájem a naopak, nevidí rozdíl. A to je chyba!  Nejen význam, ale i práva a povinnosti vztahující se k oběma termínům se zásadním způsobem liší. Rozdíl je v tom, zda si nemovitost pronajímáte od majitele nebo někoho, kdo ji má v nájmu. V obou případech se uzavírá s dotyčným člověkem smlouva, ale práva druhé strany jsou odlišná.

Nájem

Nájem chápeme jako závazkový vztah, který zavazuje osoby bezprostředně dotčené (ty, které definuje nájemní smlouva). Nájem bytu existuje mezi vlastníkem nemovitosti a nájemcem. K tomu to vztahu se vztahuje ochrana nájemního bydlení podle občanského zákoníku.

Podnájem

Podnájem naproti tomu vzniká, když nájemce bytu pronajme byt (nebo jeho část) další osobě = podnájemci. Jedná se tedy o vztah nájemce a podnájemce. Na podnájemce se nevztahuje ochrana nájmu – rozhodující je úprava v podnájemní smlouvě, kterou lze vypovědět bez důvodu. Podnájem však končí nejpozději se zánikem nájmu. Podle nového občanského zákoníku může nájemník (pokud sám v pronajatém bytě trvale bydlí) dát část bytu do podnájmu bez souhlasu majitele.

Pronájem

Zákony, které upravují bydlení slovo pronájem neznají. Používá se zejména při běžné komunikaci např. s realitními kancelářemi, kdy se zaměňuje se slovem nájem. Stejně tak se v zákonné úpravě nepracuje se slovem pronajímatel, kterým je vlastník nemovitosti